แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Bib Search ชั่วคราว ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 9 มิ.ย. เวลา 00:01น. ถึงวันที่ 30 มิ.ย. เวลา 23.59 น.
งานวิ่งที่อยู่ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว จะสามารถค้นหาได้ด้วยใบหน้าเท่านั้น
PHOTO SEARCH
สนับสนุนงานวิจัยโดย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)